15. ročník celoštánej verejnej súťaže Stavba roka 2009 sa uskutočňuje pod zaášitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Stavba roka, prestížna celoštátna verejná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“)  v tomto roku vstúpila do jubilejného 15. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. 12 vyhlasovateľov ju vyhlasuje pre stavebné diela – pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - v kategóriách: bytové budovy vrátane rodinných domov, nebytové budovy nevýrobné, nebytové budovy výrobné,  inžinierske stavby, vodohospodárske stavby.   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzovala podľa technickej dokumentácie a obhliadkou in situ 29 stavebných diel s lokalitami po celom území Slovenska. Udelila deviatim stavbám celkom trinásť cien a z nich jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2009.

ABF Slovakia dáva po prvý raz v histórii tejto súťaže  aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži v tomto jej 15. ročníku, a to  o CENU VEREJNOSTI 2009. Viac...
Hlasuj za najkrajšiu stavbu

07 - Grand Hotel Kempinski High Tatras
10 - POLYFUNKČNÝ DOM NA BAZOVEJ
18 - Administratívne centrum PETRŽALKA
20 - Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto
27 - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

09 - Obchodno-administratívne centrum TROSKY, I. a II. etapa
01 - APOLLO BUSINESS CENTER II
04 - WELLNESS HOTEL BOROVICA
17 - MÚZEUM KOLIES ETOP
11 - Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota

24 - Obytný súbor PARKVILLE
29 - Nákupné centrum ARÉNA
12 - Modernizácia železničnej trate ŠENKVICE – CÍFER a staníc RAČA, TRNAVA
08 - LAKESIDE PARK I 01
28 - Bytový dom BREČTANKA

21 - Cesta I/18 km 466,850 – 474,62, Strečno – Dubná Skala
23 - Horské apartmánové vily HRABOVO
16 - Polyfunkčný komplex DOMINO
14 - Budova ústredia SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a. s.
15 - Bytový dom TITUS GIRBEŠ

05 - HOTEL YASMIN
26 - Polyfunkčný dom Nad Lúčkami
25 - Polyfunkčný dom KAROLÍNA
19 - OBYTNÝ SÚBOR NOVÉ BÝVANIE
13 - POLYFUNKČNÝ DOM – POPRAD JUH

22 - Obchodné centrum OPTIMA Košice, II. etapa
02 - APARTMÁNOVÝ DOM
03 - Administratívna budova ANASOFT APR
06 - ODKANALIZOVANIE MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU

m2.sk on Facebook