15. ročník celoštánej verejnej súťaže Stavba roka 2009 sa uskutočňuje pod zaášitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Stavba roka, prestížna celoštátna verejná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“)  v tomto roku vstúpila do jubilejného 15. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. 12 vyhlasovateľov ju vyhlasuje pre stavebné diela – pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - v kategóriách: bytové budovy vrátane rodinných domov, nebytové budovy nevýrobné, nebytové budovy výrobné,  inžinierske stavby, vodohospodárske stavby.   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzovala podľa technickej dokumentácie a obhliadkou in situ 29 stavebných diel s lokalitami po celom území Slovenska. Udelila deviatim stavbám celkom trinásť cien a z nich jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2009.

ABF Slovakia dáva po prvý raz v histórii tejto súťaže  aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži v tomto jej 15. ročníku, a to  o CENU VEREJNOSTI 2009. Viac...
Hlasuj za najkrajšiu stavbu

07 - Grand Hotel Kempinski High Tatras
10 - POLYFUNKČNÝ DOM NA BAZOVEJ
27 - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
01 - APOLLO BUSINESS CENTER II
04 - WELLNESS HOTEL BOROVICA

20 - Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto
24 - Obytný súbor PARKVILLE
29 - Nákupné centrum ARÉNA
09 - Obchodno-administratívne centrum TROSKY, I. a II. etapa
12 - Modernizácia železničnej trate ŠENKVICE – CÍFER a staníc RAČA, TRNAVA

21 - Cesta I/18 km 466,850 – 474,62, Strečno – Dubná Skala
23 - Horské apartmánové vily HRABOVO
16 - Polyfunkčný komplex DOMINO
11 - Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota
18 - Administratívne centrum PETRŽALKA

17 - MÚZEUM KOLIES ETOP
15 - Bytový dom TITUS GIRBEŠ
08 - LAKESIDE PARK I 01
05 - HOTEL YASMIN
22 - Obchodné centrum OPTIMA Košice, II. etapa

14 - Budova ústredia SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a. s.
26 - Polyfunkčný dom Nad Lúčkami
03 - Administratívna budova ANASOFT APR
19 - OBYTNÝ SÚBOR NOVÉ BÝVANIE
13 - POLYFUNKČNÝ DOM – POPRAD JUH

25 - Polyfunkčný dom KAROLÍNA
06 - ODKANALIZOVANIE MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU
02 - APARTMÁNOVÝ DOM
28 - Bytový dom BREČTANKA

m2.sk on Facebook