GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

03 - Administratívna budova ANASOFT APR

rekonštrukcia, Bratislava, Mlynská dolina

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol POKORNÝ
Hlavný projektant:
Pokorný architekti, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex, a. s.
Stavebník: ANASOFT APR, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 1,85 mil. €

O stavbe: Imidžová budova, sídlo obchodnej spoločnosti, vznikla prestavbou penziónu na administratívnu budovu.  Zachovaná  mierka stavby a prostredia vnáša do daného urbanistického kontextu novú vizuálnu a funkčnú kvalitu.

m2.sk on Facebook