GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

06 - ODKANALIZOVANIE MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU

rekonštrukcia, novostavba
KÚ: Pezinok, Modra, Sv. Jur, Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová, Bratislava III.

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter SLEZÁK
Hlavný projektant:
HYDROCOOP, spol. s r. o.
Hlavní zhotovitelia: DOPRASTAV, a. s., SKANSKA BS, a. s., COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s., TUBAU Žilina, a. s.
Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Investičné náklady bez DPH – z vlastných zdrojov: 15,933 mil. €

O stavbe: Odstránenie nevyhovujúceho stavu odkanalizovania rekonštrukciou stokových sietí  a výstavbou výtlačného potrubia. Najväčší rozsah odkanalizovania v Európe.

m2.sk on Facebook