15. ročník celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2009 sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Stavba roka, prestížna celoštátna verejná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“)  v tomto roku vstúpila do jubilejného 15. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. 12 vyhlasovateľov ju vyhlasuje pre stavebné diela – pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) - v kategóriách: bytové budovy vrátane rodinných domov, nebytové budovy nevýrobné, nebytové budovy výrobné,  inžinierske stavby, vodohospodárske stavby.   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzovala podľa technickej dokumentácie a obhliadkou in situ 29 stavebných diel s lokalitami po celom území Slovenska. Udelila deviatim stavbám celkom trinásť cien a z nich jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2009.  

ABF Slovakia dáva po prvý raz v histórii tejto súťaže  aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži v tomto jej 15. ročníku, a to  o CENU VEREJNOSTI 2009.  Teda týchto 29 stavebných diel sa bude v období od 24. 08. 2009 do 20. 09. 2009 uchádzať u širokej verejnosti prostredníctvom vysoko ratingového portálu zoznam.sk počas 28 dní o jej priazeň,  a to svojím zaujímavým architektonickým riešením, urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera.   Na niekoho z nás zapôsobí fasáda – sklo, hliník či tradičný materiál -, na niekoho usporiadanie hmôt či ich prienikov,  na iného netradičná architektúra, netreba podceňovať ani celospoločenský prínos stavebného diela pre našu obec, mesto, región či Slovensko z hľadiska hospodárskeho, ekologického, sociálneho, bývania, turistického ruchu či trvalo udržateľného rozvoja atď. Teda porotou sa počas hlasovania stávame my občania. V zahraničí majú ceny „udeľované“ verejnosťou v rôznych odvetviach svoju váhu.  Veríme, že ani u nás na Slovensku to nebude inak s úspešnosťou tejto ceny zásluhou vašej účasti na hlasovaní  a navyše k tomu zaujímavá konfrontácia ocenení  príslušnej odbornej verejnosti, ktorú v súťaži zastupuje porota s medzinárodnou účasťou a  porotou vás širokej verejnosti.

Dovoľte nám zaželať vám, pri vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2009 na internetovom portáli zoznam.sk,  pekný zážitok pri ich prehliadke a vysloviť presvedčenie, že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk  zaujímavých diel  postavených na Slovensku, možno dokonca niekde blízko vášho bydliska... či vo vašej obci, meste,    vás zaujme natoľko, že im dáte tie najvyššie hodnotenia. O tom, ktoré z nich bude najúspešnejšie v tomto hlasovaní, sa zverejní  01. októbra 2009 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2009 a odovzdávaní cien, aj so zverejnením vášho hlasovania, teda stavby s titulom CENA VEREJNOSTI 2009, ako aj na portáli zoznam.sk a v iných masmédiách.

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

 

m2.sk on Facebook