GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

17 - MÚZEUM KOLIES ETOP

novostavba, Trenčín, Ul. M. R. Štefánika 726/6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter GUGA, Ing. arch. Marek GUGA, Ing. arch. Jozef MÚDRY
Hlavný projektant:
G – ateliér – Ing. arch. Peter Guga, autorizovaný architekt SKA
Hlavní zhotovitelia:
Etop Trading, a. s., Okno plus, Trenčín, KVOCERA, Púchov, STAVOKOV, Trenčín
Stavebník: PRODUKT, s. r. o.
Investičné náklady s DPH:
1,30 mil. €

O stavbe: Zaujímavá citlivo tvarovaná hmota budovy zo skla a ocele pod Trenčianskym hradom s najvýraznejším prvkom architektonického zámeru, a to,  že hradná skala je súčasťou interiéru celej budovy – možno si na ňu siahnuť aj rukou. Ďalším zaujímavým prvkom je krásna skulptúra – vretenové schody zo skla a ocele.

m2.sk on Facebook