GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

29 - Nákupné centrum ARÉNA

rekonštrukcia, Šamorín, Bratislavská ul. č. 35b

Autor architektonického riešenia: Mgr. art. Andrea OČKOVÁ
Hlavní projektanti:
Ing. Tibor BUGÁR, Ing. arch. Andrej MARCINKA, Mgr. art. Andrea OČKOVÁ
Hlavný zhotoviteľ:
STAVECO, stavebná a. s.
Stavebník:
EuroLOGOS, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 7,90 mil. €

O stavbe: Pôvodne veľkokapacitný parný, neskôr elektrický mlyn z 19. storočia. Dômyselnou a citlivou  rekonštrukciou je zachovaná celá hmotová substancia – stavebné konštrukcie hlavných budov, priemyselný výraz exteriéru budovy vrátane architektonických detailov, a tým aj konverziou starej architektúry priemyselné dedičstvo našich predkov.

m2.sk on Facebook