GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

24 - Obytný súbor PARKVILLE

novostavba, Bratislava, Koliba, Strážna ul. 9, 9/A - I

Autori architektonického riešenia: JESTICO WHILES,  ARCHSTUDIO BOBEK JÁVORK
Hlavný projektant:
ARCHSTUDIO BOBEK JÁVORKA, združenie autorizovaných architektov
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV, a. s., Praha, C
Stavebník:
ORCO Development, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 28,22 mil. €

O stavbe: Vysoký štandard bývania ovplyvňuje jeho lokalita (bratislavská Koliba), architektonické i dispozičné riešenie bytov  a materiálovo-technické riešenie - použitie vysokokvalitných a aj ušľachtilých materiálov   Dômyselné veľkorysé urbanistické riešenie vytvára štruktúru verejných, poloverejných a súkromných  priestorov predzáhradiek. Väčšina parkovísk je v troch suterénoch. Automobilová doprava sa pohybuje po okraji komplexu.

m2.sk on Facebook