GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

27 - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

novostavba, Košice, Ondavská ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján LORENC, Ing. arch. Viktor GUTH, Ing. Jaroslav JURIČKO
Hlavný projektant: ARTES Design, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s. r. o.
Stavebník: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Investičné náklady s DPH: 28,90 mil. €

O stavbe: Budova na poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečby, ako aj operačných výkonov. Je to prvá budova v odvetví zdravotníctva, ktorá sa postavila na Slovensku po 20 rokoch. Svojim komplexným architektonickým, urbanistickým a dispozičným riešením, vybavenosťou medicínskou technikou bude slúžiť pacientom i zo zahraničia.
 

m2.sk on Facebook