GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

22 - Obchodné centrum OPTIMA Košice, II. etapa

novostavba, Košice, Moldavská cesta

Autori architektonického riešenia: Paul AYRE, Dipl. arch. RIBA, Ing. arch. Martin DRAHOVSKÝ
Hlavný projektant:
INVESTCONSUL, s. r. o.
Hlavní zhotovitelia: METROSTAV, a. s., Divize I  (CZ), DOPRASTAV, a. s., Závod Žilina
Stavebník: Palm Corp, s. r. o.Manhattan Real Estate Managemen, s. r. o. (CZ)
Stavebné
náklady s DPH: 37,33 mil. €

O stavbe: Multifunkčný objekt pre obchodnú a kultúrno-zábavnú funkciu s multikinom vytvoril podmienky pre zvýšenie kultúry veľkoplošného obchodného centra. Multikino je komplex 7 samostatných kín.

m2.sk on Facebook