GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

09 - Obchodno-administratívne centrum TROSKY, I. a II. etapa

Europa Business Center, Europa Shopping Center novostavba, Banská Bystrica, TROSKY

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián ŠOVČÍK, CSc., Ing. arch. Pavel ZÁRIŠ, Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD., Ing. arch. Juraj KALUS
Hlavný projektant:
AMŠ Partners, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Stavebník: VAV Invest, s. r. o., Europa Business Center, a. s.
Investičné náklady s DPH: 107,19 mil. €

O stavbe: Moderné symboly mesta svojim zaujímavým urbanistickým a architektonickým riešením. Obchodné centrum má tri vstupy pre peších zvýraznené malými námestiami.  22–podlažná budova administratívno-kongresového centra má predsadený obvodový plášť v kombinácii plôch plných a zasklených. Iluminácia fasády zabudovaným systémom diód, ktorým je možné vytvárať farebné efekty a reklamné texty.

m2.sk on Facebook