Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa
HOTEL CHATEAU, Gbeľany rekonštrukcia
KÚPALISKO ZELENÁ ŽABA, Trenčianske Teplice rekonštrukcia
Aqua Arena, Šamorín

Zariadenie sociálnych služieb DOMINIK, Veľká Lehota
Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký prak
Výrobný areál MEVIS, Šamorín
BD Tri vody Malinovo

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek
Multifunkčný komplex CITY ARENA
Úpravňa vody, Osuské rekonštrukcia