ERB BÁTHORY
Pôvodná podoba erbu z čias tzv. „živej heraldiky” – keď sa na štítoch objavovali len farby a kovy, čo slúžilo na rozlíšenie bojujúcich v priamom boji. Farby a kovy boli kombinované do čistých geometrických tvarov (v heraldike je päť farieb – modrá, červená, fialová, čierna a zelená a dva kovy – strieborná = biela a zlatá = žltá)Práve Báthoryovský erb je vynikajúcim príkladom živej heraldiky – tri strieborné kliny v červenom poli. )

Neskôr kliny dostali mierne oblý tvar, ktorý sa v heraldike nazýva vlčím zubom – z toho vyplynulo, že kliny na erbe sa začali pokladať za vlčie zuby

Erb z roku 1483 – tu sa už heraldická figúra (klin) spojil s legendou - erb pripomína legendárnu príhodu, keď Vid, jeden z predkov rodu, zabil v ecsedských močiaroch draka. Za odmenu získal majetok Vid v komitáte Szabolcs. Šarkan/drak obtočený okolo štítu symbolizoval členstvo príslušníkov rodu v Dračom rade (založený Žigmundom Luxemburským 12. decembra 1408).

Erb z tzv. úpadkového obdobia heraldiky – tu sú dračie zuby už aj spolu so sánkou draka, tento obraz je aj na toliari vydanom Gabrielom Báthorym v roku 1611

Tzv. veľký erb Žigmunda Báthoryho, sedmohradského kniežaťa (1581-1597, 1598-1599, 1601-1602). Tu je badateľná snaha heraldického vyjadrenia typického pre danú dobu, kde erb poukazoval na všetky krajiny, kde vládol – tu konkrétne okrem Sedmohradska aj Moldavska, Valašska kde bol kniežaťom, ríšsky orol symbolizuje vojvodstvo Opole (Oppeln) a Ratibor.

Nádasdy z Nádasdu a Fogarasföldu
Erb: v modrom štíte je na striebornej vodnej hladine medzi dvoma zelenými trstinami strieborná kačka. Spod koruny na uzatvorenej turnajovej prilbe splývajú tu i tam modro-strieborné prikrývky. Klenotom je strieborná stojaca rozkrídlená vzlietajúca kačka.

Heslom rodu bolo:

Si Deus pro Nobis quis contra Nos? (Ak Boh s nami, kto proti nám?), Pavol Nádašdy
Deo, Regi et Patriae (Bohu Kráľovi a vlasti), František II Nádašdy

Rod je doložený už v 13. stor., erb je doložený v pečatiach rodu spravidla v nemennej forme, ktorú erb získal v 15. stor. Je to zvláštnosť, pretože kým iné rody heraldicky vyjadrovali svoj spoločenský postup tým, že erb dopĺňali o heraldické atribúty barónskeho, či grófskeho stavu, Nádašdyovci to nikdy nerobili, ostávali pri základnej forme svojho erbu.

V niektorých erbových pečatiach kačica vzlieta z hladiny, smeruje opačným smerom, no inak sa obsah erbu nemení.
 
Erb rodu patrí do heraldickej kategórie hovoriacich erbov (armoiries parlates, canting arms), ktoré svojim motívom vyjadrujú meno svojho nositeľa. Priezvisko Nádašdyovcov je odvodené od maďarského slova „nádas“ - „tŕstie“, resp. „nad“ - „trstina“, teda čosi ako „trstinský“. Preto je trstina v erbe rodu heraldicky dôležitejšia ako samotná kačka, ktorá je dominantná len na prvý pohľad.