HLASOVANIE RESPONDENTOV VO 4. ROČNÍKU CENA VEREJNOSTI 2012 BOLO UKONČENĚ

Hlasovalo sa od 17. 09. 2012 do 14. 10. 2012. Víťazom súťaže sa stala stavba, ktorá 14.10. 2012 do 23.59 hod. získala najvyšší rating, teda s hodnotou blížiacou sa k číslu 5. Výsledné ratingy boli vyhlásené v rámci Gala večera STAVBA ROKA 2012, 15. novembra 2012 o 18:30 v bratislavskom Mestskom DPOH. Televízny záznam odvysielala STV 2 - 24. novembra o 20.00. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili hlasovania. 

 

Názov stavby rating celkový počet hlasov
03. Wellness Hotel Bystrá, Tále  5 10661
10. 90 boxových garáží a Café garáže, Partizánske 4.79860719 7938
01. Jezuitský kostol, Skalica 4.787314135 7082
16. Kaštieľ Appony a park v Oponiciach, Oponice 4.763786938 6970
04. REDUTA, Bratislava 4.643327687 5930
13. Športovo-spoločenské centrum  Tehelné pole I, Bratislava 4.643327687 6153
09. Sídlo GasOil engineering, a. s., Spišská Teplica 4.601919819 5554
08. Administratívna budova BSP, Bratislava 4.566158479 5171
07. Bytový dom, Bratislava 4.512516469 5189
20. Bussines Centre Košice II, Košice 4.456992283 4464

 

15. Administratívna budova WESTEND SQUARE, Bratislava
novostavba
Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Lamačská 1

Autori architektonického riešenia:Mgr. Art. Karol Stassel
Ing. arch. Juraj Šujan
Projektant architektonickej časti:Šujan_stassel s. r. o. Projektant - statika stavby:Ing. Martin SeyfertHlavný zhotoviteľ:ZIPP Bratislava spol. s r. o.
ASSYX, spol. s r. o.
FENESTRA SK, spol. s r. o.
Stavebník:J&T REAL ESTATE, a. s. Dozorná činnosť:Gleeds Slovensko Stavebné náklady bez DPH:28,00 mil. €


Architektonický výraz polyfunkčnej budovy Westend Square zodpovedá zámeru stavebníka vybudovať modernú administratívnu budovu s nadčasovou architektúrou. Objemová skladba  – jednoduché hranolové hmoty s masívnym vertikálnym akcentom, pričom výškový objekt presahuje výšku susedného objektu Westend Tower. Hmota výškového objemu je členená plytkým posunutím čelného traktu. Hlavný nástup do budovy je akcentovaný veľkorysým trojpodlažným vybratím hmoty, druhý vstup pre verejnosť trojpodlažnou nadstavbou doskovej časti hmoty, ktorá rytmizuje priečelie do Lamačskej cesty v zmysle zastavovacím plánom navrhovanej ďalšej prestavby areálu Westend Business Centra.  Administratívna budova Westend Square je prevádzkovo samostatnou komplexnou polyfunkčnou  budovou s prevahou administratívnej  funkcie. Je vertikálne funkčne zónovaná na garážový suterén, vybavenostný parter, kancelárske nadzemné podlažia a technologickú nadstavbu. Parter sprístupňuje budovu dvoma kontrolovanými bodmi – hlavným vstupom cez trojpodlažnú vstupnú halu v jadre dispozície, vybavenú recepčným pultom a podružným vstupom do nižšej hmoty. Verejnosti prístupný parter tvorí najmä samoobslužná reštaurácia, kaviareň  s možnosťou obsluhy aj  vo vstupnej hale a na strešnej záhrade vnútrobloku, drobné prevádzky kvetinárstva a predaja tlače. Súčasťou parteru je aj zákaznícke centrum dominantného nájomcu administratívnych priestorov a prenajímateľné prevádzky obchodu a služieb v podnoži výškového traktu, prístupné z exteriéru.    Nadzemné poschodia tvoria variabilne prenajímateľné administratívne priestory. Krídlo do ulice má tri, resp. 6 kancelárskych NP, výškový budova  16 NP.  Dispozičné riešenie - kompaktné komunikačno-sociálne jadro a voľné, variabilne deliteľná kancelárska krajina. Obe krídla umožňujú vytvárať rôzne variácie bunkových i veľkopriestorových pracovísk s rôznym podielom prenajímateľnej plochy. V prípade prenájmu podlažia jednému nájomcovi súčasťou prenajímateľnej plochy sú aj horizontálne komunikácie a hygienické jadro. Šírka traktu krídla do ulice umožňuje zriadenie veľkopriestoru aj na účely rôznych call-centier, či dispečingov, resp. dispozičné riešenie veľkorysej multizóny. Pôdorys typického podlažia výškovej časti, vďaka dvom hĺbkam kancelárskych traktov, umožňuje variabilné zostavy rôzne vzájomne prepojených pracovísk, spolu s priľahlými chodbami zlučovaných a prenajímaných pre jednotlivých nájomcov.
Developerovi projektu bola v roku 2011 udelená medzinárodná cena „Best Office Development“, prestížne ocenenie Construction & Investment Journal.
„Kultivovaná architektonická reč narába s pravouhlými elegantnými formami a dobre proporčne komponovanými objemami...  Budova pôsobí sebavedomo a nadčasovo, nepodlieha implantovaným módnym vplyvom, ktoré tak často lomcujú naším krehkým architektonickým podhubím....“  Ing. arch. A. Alexy, citát z recenzie do písmena a bodky vystihujúci architektúru tejto z rôznych hľadísk vydarenej stavby aj zásluhou skúsených projektantov a zhotoviteľov.