SúťažZoznam.sk v spolupráci so spoločnosťou ITAFILM s.r.o. pre vás pripravili súťaž o kozmetické balíčky Mary Kay, knihu Jedz modli sa miluj a knihu Presvedčenie alebo o vstupenky na film Jedz modli sa miluj.


 

 


Súťažná otázka bola:

 Ako sa volá autorka kníh Jedz modli sa miluj a Presvedčenie?
1. Elena Gilbertová
2. Elizabeth Gilbertová
3. Elisa Gilbertová
 
Správna odpoveď:
2. Elizabeth Gilbertová
 
Výhercami súťaže sa stali:
Daniela Juricová, Bratislava
Luba Miškeríková, Pezinok
Petra Hrivjaková, Bratislava
Veronika Pažítkova, Stupava
 
GRATULUJEME!