Galéria Stavba roka 2010

 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

 

Do  hlasovania o najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti 2010 sa môže zapojiť každý užívateľ na portáli Zoznam.sk kliknutím na button  „Hlasuj“ - tlačidlo nachádzajúce sa  pri každej jednej stavbe.  Po kliknutí naň sa objaví registračný formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a odoslať.

Po odoslaní dostane hlasujúci informáciu o jeho zapojení do súťaže. 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezarátať v prospech súťažiacich stavieb hlasy zaslané v rozpore s týmito pravidlami a hlasy, ktoré usporiadateľ vyhodnotí ako  podvodne technicky vygenerované. Hlasujúci respondenti, ktorí poslali svoje hlasy týmto spôsobom, nebudú zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.

Cenu verejnosti 2010 získava stavba s najväčším počtom hlasov. 

Jeden z hlasujúcich respondentov, vyžrebovaný za účasti notára, získa automobil Peugeot 206+, ktorý venuje spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o..


Viac informácii o hlasovaní nájdete TU>>

VÝSLEDKY INTERNETOVÉHO HLASOVANIA CENA VEREJNOSTI 2010 V PERCENTÁCH
01 CENA VEREJNOSTI 2010 E  U R O V E A, Bratislava 17.0006
02 Penzión pre seniorov DOMINIK, Veľká Lehota 13.9644
03 Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
s mestskou estakádou cez Považskú Bystricu, etapa 1
12.5843
04 Pavilón primátov, ZOO Bratislava 9.7015
05 Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Bratislava 5.9190
06 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL , Kalná nad Hronom    5.2545
07 Vinársky komplex ELESKO, Modra 4.4061
08 AT HOTEL + OFFICE, Bratislava 3.4451
09 Bytový dom MANHATTAN, Bratislava   3.3838
10 Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská sobota 2.5148
11 Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra, 2 2.2593
12 CASSOVAR BUSINESS CENTER  I, Košice 2.1161
13 Rezidencia CUBICON, Bratislava 1.6868
14 Administratívna budova Vydavateľstva JAGA, Bratislava 1.4823
15 Rezidencia KASKÁDY,  Bratislava   1.4619
16 TATRA CITY, Bratislava  1.4005
17 Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava  1.3801
18 Centrum GERCENOVA, Bratislava 1.3699
19 Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1, Martin 1.3392
20 Polyfunkčný dom MOYSES, Banská Bystrica  1.1859
21 Supermarket COOP JEDNOTA,  Kalná nad Hronom 0.8996
22 BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS,  Trnava 0.7974
23 Dunajská Inner City Residence,  Bratislava  0.7360
24 Nová administratívna budova SPP, a. s., Bratislava  0.6849
25 Autosalón VOLVO – LAND ROVER, Trenčianska Turná 0.6543
26 Administratívna budova MONDI SCP,  Ružomberok  0.6031
27 Sídlo spoločnosti FSTT, s. r. o., Bratislava 0.5827
28 CITY GATE, Bratislava  0.5418
29 Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava   0.3680
30 DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA, Bratislava   0.2760

 

28. TATRA CITY
novostavba
Bratislava, Černyševského ul. 46, K. Ú. Bratislava - Petržalka

Autor architektonického riešenia:Ing. arch. Ľubomír Závodný Hlavný projektant:Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA SKAHlavný zhotoviteľ:Združenie STAMART – ZIPP
STAMART MARTIN, s. r. o., líder združenia
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., člen združenia
Stavebík:Tatra Residence, s. r. o. Investičné náklady s DPH:57,80 mil. € Stavebné náklady s DPH:48,20 mil. €

(Použité skratky:  PP – podzemné podlažie,  NP – nadzemné podlažie) 

Tatra City je komplexne prepracované stavebné dielo v blízkosti bratislavského Sadu Janka Kráľa,  ktorým sa maximálne zhodnotila využiteľnosť daného územia.  Tvorí ho  administratívna budova (20 NP) - sídlo banky -  a bytový dom (1 PP, 15 NP) s parkovacími plochami. Počet bytov: 96 dvoj- až štvorizbových s rozlohou 75 – 135 m².  Počet parkovacích miest: 271 v hromadnej garáži a 71 na vonkajších parkoviskách. Na streche garáží na 3 NP je vytvorená veľká uzatvorená zelená záhrada pre obyvateľov domu.  Štandard pavlačových 2-izbových bytov ponúka zaujímavú dispozíciu s veľkými južnými terasami a loggiami s celoplošnými hliníkovými zasklenými stenami a prevetrávaním  bytov nezávislým vetraním. Na 9. až 15. NP sú nadštandardné byty. Administratívny objekt a dve bytové nadstavby majú fasádu zo samo umývateľného plechu a vytvárajú tak ucelenú a súvisiacu architektonickú kompozíciu. Moderný výraz budovy dopĺňa a dotvára okolitú zástavbu. Dáva do kontextu klasické konštrukčné riešenia s modernými materiálmi a zeleňou. Využíva možnosti krásnych výhľadov a technicky tlmí nepriaznivé vplyvy okolia na užívateľov stavby. Takéto dielo si vyžadovalo dôslednosť a precíznosť pri realizácii s použitím moderných technológií. Jeho realizáciou sa dosiahol vysoký štandard pohody jeho užívateľov, ako aj prínos urbanizovania celého pásu medzi Černyševského ulicou a Einsteinovou cestou, kde spolu s ostatnými objektmi v tomto území vytvoril spoločný charakter všetkých objektov v súčasnom modernom výraze.