Galéria Stavba roka 2010

 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

 

Do  hlasovania o najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti 2010 sa môže zapojiť každý užívateľ na portáli Zoznam.sk kliknutím na button  „Hlasuj“ - tlačidlo nachádzajúce sa  pri každej jednej stavbe.  Po kliknutí naň sa objaví registračný formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a odoslať.

Po odoslaní dostane hlasujúci informáciu o jeho zapojení do súťaže. 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezarátať v prospech súťažiacich stavieb hlasy zaslané v rozpore s týmito pravidlami a hlasy, ktoré usporiadateľ vyhodnotí ako  podvodne technicky vygenerované. Hlasujúci respondenti, ktorí poslali svoje hlasy týmto spôsobom, nebudú zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.

Cenu verejnosti 2010 získava stavba s najväčším počtom hlasov. 

Jeden z hlasujúcich respondentov, vyžrebovaný za účasti notára, získa automobil Peugeot 206+, ktorý venuje spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o..


Viac informácii o hlasovaní nájdete TU>>

VÝSLEDKY INTERNETOVÉHO HLASOVANIA CENA VEREJNOSTI 2010 V PERCENTÁCH
01 CENA VEREJNOSTI 2010 E  U R O V E A, Bratislava 17.0006
02 Penzión pre seniorov DOMINIK, Veľká Lehota 13.9644
03 Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
s mestskou estakádou cez Považskú Bystricu, etapa 1
12.5843
04 Pavilón primátov, ZOO Bratislava 9.7015
05 Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Bratislava 5.9190
06 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL , Kalná nad Hronom    5.2545
07 Vinársky komplex ELESKO, Modra 4.4061
08 AT HOTEL + OFFICE, Bratislava 3.4451
09 Bytový dom MANHATTAN, Bratislava   3.3838
10 Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská sobota 2.5148
11 Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra, 2 2.2593
12 CASSOVAR BUSINESS CENTER  I, Košice 2.1161
13 Rezidencia CUBICON, Bratislava 1.6868
14 Administratívna budova Vydavateľstva JAGA, Bratislava 1.4823
15 Rezidencia KASKÁDY,  Bratislava   1.4619
16 TATRA CITY, Bratislava  1.4005
17 Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava  1.3801
18 Centrum GERCENOVA, Bratislava 1.3699
19 Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1, Martin 1.3392
20 Polyfunkčný dom MOYSES, Banská Bystrica  1.1859
21 Supermarket COOP JEDNOTA,  Kalná nad Hronom 0.8996
22 BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS,  Trnava 0.7974
23 Dunajská Inner City Residence,  Bratislava  0.7360
24 Nová administratívna budova SPP, a. s., Bratislava  0.6849
25 Autosalón VOLVO – LAND ROVER, Trenčianska Turná 0.6543
26 Administratívna budova MONDI SCP,  Ružomberok  0.6031
27 Sídlo spoločnosti FSTT, s. r. o., Bratislava 0.5827
28 CITY GATE, Bratislava  0.5418
29 Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava   0.3680
30 DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA, Bratislava   0.2760

 

25. D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda
Považská Bystrica

Autor architektonického riešenia mestskej estakády:Ing. Miroslav MaťaščíkHlavný projektant diaľnice:Dopravoprojekt, a. s.Projektant mestskej estakády:Združenie ALFA 04 – SHP
- ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia
- SHP, s. r. o. – člen zduženia
Hlavný zhotoviteľ:Združenie Sverepec – Vrtižer
- DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia
- SKANSKA, a. s. - člen zduženia
Stavebík:Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Stavebné náklady s DPH:175,48 mil. €

Diaľničný úsek D1 Sverepec - Vrtižer, I. úsek s dĺžkou  4,900 km je posledným diaľničným úsekom chýbajúcim   na diaľničnom spojení Bratislava – Žilina. Má veľký význam nielen pre Slovensko, ale aj  pre Považskú Bystricu, pretože prevažná časť cestnej dopravy  bude  mesto obchádzať. Vyriešil sa tým problém desiatky rokov obťažujúci  obyvateľov tohto mesta.  Veľká časť trasy je vedená na mostných objektoch robiacim  tento úsek náročným na realizáciu. Je prehliadkou rôznych typov 7 mostných objektov, z toho priamo na diaľnici  5 a 2  sú nadjazdy nad diaľnicou. Pri výstavbe zhotovitelia využili  prakticky  všetky  známe technológie výstavby od prefabrikovaných konštrukcií cez monolitické konštrukcie realizované rôznymi spôsobmi - technológie výstavby na podpornej skruži, výsuvnou skružou, letmo montovanou segmentovou konštrukciou a letmo-betónovou konštrukciou s nízkymi pylónmi (systém „extradosed“).  Dominantným objektom tohto diaľničného úseku je mostný objekt   mestská estakáda prevádzajúca diaľnicu cez centrálnu časť mesta Považská Bystrica s dĺžkou 968,70 m. Má 10 polí. Jeho hlavné polia majú veľkorysé rozpätie 122,00 m. Poloha nivelety až 35 m nad terénom bol dôvod, že podperný systém mosta je hmotovo veľmi úsporný.    V úseku hlavného premostenia ho tvorí iba 7 štíhlych pilierov. 7 pylónov s vejármi extradosed káblov dotvárajú atraktívny vzhľad mosta a dnes už tvoria, najmä pri večernom osvetlení, ďalšiu dominantu mesta. Svojou dĺžkou 968,73 m je najdlhším mostným dilatačným celkom na Slovensku. Extrémne krátka doba výstavby (22 mesiacov) si vynútila nasadenie 14 betónovacích vozíkov, čo je unikát aj v celosvetovom meradle. Je to mostné dielo, ktoré svojou atraktívnou architektúrou, technickými parametrami, inovatívnymi konštrukčnými riešeniami, spôsobom a rýchlosťou výstavby patrí medzi najvýznamnejšie mostné diela kategórie extradosed na svete. Mimoriadnu pozornosť pútalo aj na svetovom kongrese FIB, ktorý sa konal začiatkom júna tohto roku vo Washingtone. Ale čo je najdôležitejšie, toto mostné dielo prijali „za svoje“ obyvatelia Považskej Bystrice.