Galéria Stavba roka 2010

 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

 

Do  hlasovania o najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti 2010 sa môže zapojiť každý užívateľ na portáli Zoznam.sk kliknutím na button  „Hlasuj“ - tlačidlo nachádzajúce sa  pri každej jednej stavbe.  Po kliknutí naň sa objaví registračný formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a odoslať.

Po odoslaní dostane hlasujúci informáciu o jeho zapojení do súťaže. 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezarátať v prospech súťažiacich stavieb hlasy zaslané v rozpore s týmito pravidlami a hlasy, ktoré usporiadateľ vyhodnotí ako  podvodne technicky vygenerované. Hlasujúci respondenti, ktorí poslali svoje hlasy týmto spôsobom, nebudú zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.

Cenu verejnosti 2010 získava stavba s najväčším počtom hlasov. 

Jeden z hlasujúcich respondentov, vyžrebovaný za účasti notára, získa automobil Peugeot 206+, ktorý venuje spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o..


Viac informácii o hlasovaní nájdete TU>>

VÝSLEDKY INTERNETOVÉHO HLASOVANIA CENA VEREJNOSTI 2010 V PERCENTÁCH
01 CENA VEREJNOSTI 2010 E  U R O V E A, Bratislava 17.0006
02 Penzión pre seniorov DOMINIK, Veľká Lehota 13.9644
03 Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
s mestskou estakádou cez Považskú Bystricu, etapa 1
12.5843
04 Pavilón primátov, ZOO Bratislava 9.7015
05 Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Bratislava 5.9190
06 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL , Kalná nad Hronom    5.2545
07 Vinársky komplex ELESKO, Modra 4.4061
08 AT HOTEL + OFFICE, Bratislava 3.4451
09 Bytový dom MANHATTAN, Bratislava   3.3838
10 Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská sobota 2.5148
11 Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra, 2 2.2593
12 CASSOVAR BUSINESS CENTER  I, Košice 2.1161
13 Rezidencia CUBICON, Bratislava 1.6868
14 Administratívna budova Vydavateľstva JAGA, Bratislava 1.4823
15 Rezidencia KASKÁDY,  Bratislava   1.4619
16 TATRA CITY, Bratislava  1.4005
17 Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava  1.3801
18 Centrum GERCENOVA, Bratislava 1.3699
19 Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1, Martin 1.3392
20 Polyfunkčný dom MOYSES, Banská Bystrica  1.1859
21 Supermarket COOP JEDNOTA,  Kalná nad Hronom 0.8996
22 BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS,  Trnava 0.7974
23 Dunajská Inner City Residence,  Bratislava  0.7360
24 Nová administratívna budova SPP, a. s., Bratislava  0.6849
25 Autosalón VOLVO – LAND ROVER, Trenčianska Turná 0.6543
26 Administratívna budova MONDI SCP,  Ružomberok  0.6031
27 Sídlo spoločnosti FSTT, s. r. o., Bratislava 0.5827
28 CITY GATE, Bratislava  0.5418
29 Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava   0.3680
30 DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA, Bratislava   0.2760

 

10. Administratívna budova Vydavateľstva JAGA
novostavba
Bratislava, Lamačská cesta 45

Autori architektonického riešenia:Ing. arch. Marián Pokrivčák
Ing. arch. Monika Štekláčová
Hlavný projektant:ATELIER 3M, s. r. o. Hlavný zhotoviteľ:ISE, s. r. o.Stavebík:Peter HalászInvestičné náklady s DPH:2,40 mil. €

(Použité skratky:  PP – podzemné podlažie,  NP – nadzemné podlažie) 

Stavba sa nachádza v lokalite s priaznivou polohou pre viditeľnú propagáciu budovy – KÚ  Lamač. Má 1 PP a 4 NP. V suteréne objektu je parkovanie s prístupom cez rampu z úrovne okolitého terénu a na prízemí vstupná hala s recepciou a rokovacou miestnosťou. Na 1. až 3. poschodí sa zo spoločného komunikačného priestoru vstupuje do kancelárskych priestorov. Hlavnou filozofiou tvorby sídla Vydavateľstva JAGA bolo vytvorenie dobrej architektúry, ktorá nadobúda presvedčivosť v prevádzke. Zaujímavá je už v pôdoryse “otvorenej knihy“ a pokračuje komunikáciou dvoch tvarovo, materialovo a farebne kontrastných hmôt. Ide o modernú administratívnu budovu, ktorá sa svojou veľkosťou výrazne odlišuje od v súčasnosti preferovaných bizniscentier charakteristických firemnou uniformitou a anonymitou. Je lokalizovaná v zložitom území, v ktorom postupne dochádza k zmene urbanistickej funkcie z malopodlažnej  bytovej zástavby na zmiešané územie obchodu a služieb. Pri návrhu bolo potrebné rešpektovať pôvodnú, postupne zanikajúcu funkciu územia. Pozitívom je  úplne využitie stavebnej parcely pri dodržaní predpísaných odstupových vzdialeností. Z technologického hľadiska je dielo unikátne použitím monovalentného systému vykurovania a chladenia na princípe tepelného čerpadla vzduch – vzduch a riešením odvádzania dažďových a splaškových vôd.  Stavba slúži ako dôstojné sídlo vydavateľstva v oblasti architektúry a bývania.