Galéria Stavba roka 2010

 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

 

Do  hlasovania o najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti 2010 sa môže zapojiť každý užívateľ na portáli Zoznam.sk kliknutím na button  „Hlasuj“ - tlačidlo nachádzajúce sa  pri každej jednej stavbe.  Po kliknutí naň sa objaví registračný formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a odoslať.

Po odoslaní dostane hlasujúci informáciu o jeho zapojení do súťaže. 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezarátať v prospech súťažiacich stavieb hlasy zaslané v rozpore s týmito pravidlami a hlasy, ktoré usporiadateľ vyhodnotí ako  podvodne technicky vygenerované. Hlasujúci respondenti, ktorí poslali svoje hlasy týmto spôsobom, nebudú zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.

Cenu verejnosti 2010 získava stavba s najväčším počtom hlasov. 

Jeden z hlasujúcich respondentov, vyžrebovaný za účasti notára, získa automobil Peugeot 206+, ktorý venuje spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o..


Viac informácii o hlasovaní nájdete TU>>

VÝSLEDKY INTERNETOVÉHO HLASOVANIA CENA VEREJNOSTI 2010 V PERCENTÁCH
01 CENA VEREJNOSTI 2010 E  U R O V E A, Bratislava 17.0006
02 Penzión pre seniorov DOMINIK, Veľká Lehota 13.9644
03 Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
s mestskou estakádou cez Považskú Bystricu, etapa 1
12.5843
04 Pavilón primátov, ZOO Bratislava 9.7015
05 Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Bratislava 5.9190
06 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL , Kalná nad Hronom    5.2545
07 Vinársky komplex ELESKO, Modra 4.4061
08 AT HOTEL + OFFICE, Bratislava 3.4451
09 Bytový dom MANHATTAN, Bratislava   3.3838
10 Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská sobota 2.5148
11 Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra, 2 2.2593
12 CASSOVAR BUSINESS CENTER  I, Košice 2.1161
13 Rezidencia CUBICON, Bratislava 1.6868
14 Administratívna budova Vydavateľstva JAGA, Bratislava 1.4823
15 Rezidencia KASKÁDY,  Bratislava   1.4619
16 TATRA CITY, Bratislava  1.4005
17 Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava  1.3801
18 Centrum GERCENOVA, Bratislava 1.3699
19 Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1, Martin 1.3392
20 Polyfunkčný dom MOYSES, Banská Bystrica  1.1859
21 Supermarket COOP JEDNOTA,  Kalná nad Hronom 0.8996
22 BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS,  Trnava 0.7974
23 Dunajská Inner City Residence,  Bratislava  0.7360
24 Nová administratívna budova SPP, a. s., Bratislava  0.6849
25 Autosalón VOLVO – LAND ROVER, Trenčianska Turná 0.6543
26 Administratívna budova MONDI SCP,  Ružomberok  0.6031
27 Sídlo spoločnosti FSTT, s. r. o., Bratislava 0.5827
28 CITY GATE, Bratislava  0.5418
29 Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava   0.3680
30 DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA, Bratislava   0.2760

 

07. Rekonštrukcia meštianskeho domu
Spišská Sobota – MPR, Sobotské nám.

Autor architektonického riešenia:Ing. arch. Miloslav DulíkHlavný projektant:OSA ateliér, s. r. o. Hlavný zhotoviteľ:PLEX, s. r. o. Stavebík:Royal Brabest Capital, a. s. Investičné náklady s DPH:2,40 mil. € Stavebné náklady s DPH:2,00 mil. €

 

(Použité skratky:  PP – podzemné podlažie,  NP – nadzemné podlažie) 

Vydarená rekonštrukcia bývalého meštianskeho  domu  v radovej zástavbe historického jadra bývalého mesta Spišská Sobota (Mestská  pamiatková rezervácia) na Sobotskom námestí. Hmotovo pozostáva z dvoch častí - prednej uličnej a zadnej dvornej. Rekonštrukcia objektu ako celku dôsledne rešpektuje všetky pôvodné zachované architektonické prvky a ponecháva hmotu v danom prostredí v pôvodnom výraze z dôb minulých stavebných slohov. Existujúca hmota s novým dispozičným obsahom je funkčne prispôsobená súčasným potrebám pre prevádzku firmy s kancelárskymi priestormi a v malej časti objektu aj ako apartmánové ubytovanie slúžiace obchodným partnerom. Stará predná časť objektu, situovaná v radovej zástavbe historického jadra, vracia návrhom fasády objekt do histórie námestia. Obnovené tvaroslovné prvky uličnej fasády (pamiatkový výskum) vhodne dopĺňajú typický „spišskosobotský“ charakteristický výraz námestia - dobové fasády meštianskych domov. Nová dvorná prístavba je v súčasnom dizajne, ale  v pôvodnom hmotovom riešení hospodárskych a obytných častí meštianskeho domu. V tejto dvornej hmote je zakomponovaný historicky najvýznamnejší priestor s valenou klenbou s dvojicou krížených protiľahlých lunet. Stretávajú sa tu stavebné prvky starého a nového. Tento zámer je tvorený tvaroslovným, farebným a materiálovým riešením. Stretávajú sa tu prvky veľkých nových presklených plôch s drevenými pôvodnými oknami v klenbovej miestnosti a matná fasáda novej časti s vápennou bielou omietkou starej časti.