Galéria Stavba roka 2010

 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

 

Do  hlasovania o najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti 2010 sa môže zapojiť každý užívateľ na portáli Zoznam.sk kliknutím na button  „Hlasuj“ - tlačidlo nachádzajúce sa  pri každej jednej stavbe.  Po kliknutí naň sa objaví registračný formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a odoslať.

Po odoslaní dostane hlasujúci informáciu o jeho zapojení do súťaže. 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezarátať v prospech súťažiacich stavieb hlasy zaslané v rozpore s týmito pravidlami a hlasy, ktoré usporiadateľ vyhodnotí ako  podvodne technicky vygenerované. Hlasujúci respondenti, ktorí poslali svoje hlasy týmto spôsobom, nebudú zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.

Cenu verejnosti 2010 získava stavba s najväčším počtom hlasov. 

Jeden z hlasujúcich respondentov, vyžrebovaný za účasti notára, získa automobil Peugeot 206+, ktorý venuje spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o..


Viac informácii o hlasovaní nájdete TU>>

VÝSLEDKY INTERNETOVÉHO HLASOVANIA CENA VEREJNOSTI 2010 V PERCENTÁCH
01 CENA VEREJNOSTI 2010 E  U R O V E A, Bratislava 17.0006
02 Penzión pre seniorov DOMINIK, Veľká Lehota 13.9644
03 Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
s mestskou estakádou cez Považskú Bystricu, etapa 1
12.5843
04 Pavilón primátov, ZOO Bratislava 9.7015
05 Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, Bratislava 5.9190
06 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL , Kalná nad Hronom    5.2545
07 Vinársky komplex ELESKO, Modra 4.4061
08 AT HOTEL + OFFICE, Bratislava 3.4451
09 Bytový dom MANHATTAN, Bratislava   3.3838
10 Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská sobota 2.5148
11 Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra, 2 2.2593
12 CASSOVAR BUSINESS CENTER  I, Košice 2.1161
13 Rezidencia CUBICON, Bratislava 1.6868
14 Administratívna budova Vydavateľstva JAGA, Bratislava 1.4823
15 Rezidencia KASKÁDY,  Bratislava   1.4619
16 TATRA CITY, Bratislava  1.4005
17 Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava  1.3801
18 Centrum GERCENOVA, Bratislava 1.3699
19 Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1, Martin 1.3392
20 Polyfunkčný dom MOYSES, Banská Bystrica  1.1859
21 Supermarket COOP JEDNOTA,  Kalná nad Hronom 0.8996
22 BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS,  Trnava 0.7974
23 Dunajská Inner City Residence,  Bratislava  0.7360
24 Nová administratívna budova SPP, a. s., Bratislava  0.6849
25 Autosalón VOLVO – LAND ROVER, Trenčianska Turná 0.6543
26 Administratívna budova MONDI SCP,  Ružomberok  0.6031
27 Sídlo spoločnosti FSTT, s. r. o., Bratislava 0.5827
28 CITY GATE, Bratislava  0.5418
29 Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY, Bratislava   0.3680
30 DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA, Bratislava   0.2760

 

01. RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL
novostavba
Kalná nad Hronom

Autori architektonického riešenia:Ing. Sylvia Csandalová
Doc. Ing. Michal Bartko, PhD.
Ing. arch. Ladislav Vikartovský
Hlavní projektanti:Ing. Sylvia Csandalová
Doc. Ing. Michal Bartko, PhD.
Hlavný zhotoviteľ:INTERGEO, a. s. Stavebík:obec Kalná nad HronomInvestičné náklady s DPH:1,28 mil. € Stavebné náklady s DPH:646 tis. €
Pláž okolo prevádzkovej budovy vybavená umelou trávou  1.264,8 m2

Stavba a technológia – prevádzková budova,  s podzemnou a nadzemnou časťou, bazénovou časťou  (relaxačno-plavecký bazén s atrakciami) s odsúvateľným prekrytím - rieši komplexne architektonicky, stavebno-technologicky, technicky a prevádzkovo systém bezemisného, bezobslužného vykurovania a chladenia, ohrevu TUV pre zabezpečenie komfortného plávania a kúpania, relaxačného oddychu v budove a na pláži s umelou trávou a posilňovania ducha a tela vo fitnescentre pre 50 návštevníkov v zime a 150 návštevníkov v lete. Telesne postihnutým osobám na vozíčku slúži bezbariérový prístup do budovy, v budove a do bazéna. Projekt je opakovateľný kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí pre využívanie primárneho zdroja tepla a chladu studničnej vody teploty 10,8° C, za ktorú sa pre energetické účely nič neplatí (nie je potrebná geotermálna energia z hlbokých vrtov). Použitá technológia podľa zákona má zvýhodnenú odberovú sadzbu za elektrinu a na technologické riešenie a inováciu je prihlásený priemyselný vzor a svetový patent.

Projekt sa dá plne využiť pre žiadosti na eurofondy pre obce, mestá, nemocnice, športové kluby, hospice, občianske združenia a seniorské ústavy s 5 % spolufinancovaním a pre podnikateľskú sféru so spolufinancovaním 50 - 60 %, pretože spĺňa všetky kritériá požadované Európskou úniou pre financovanie takýchto projektov.