Ako možete pomocť?

Zaslaním finančných prostriedkov na účet 2765807454/0200 do 31.8.2010 a tiež SMS správy na číslo  877 v tvare DMS(medzera)KONCERT, v termíne od 15.7.2010 do 31.7.2010

 
Všetkým ďakujeme!
 
Koncert a zbierka pre obete najničivejších povodní v novodobej histórii Slovenska je spoločnou aktivitou šiestich humanitárnych organizácií - Adra, Človek v ohrození, Člověk v tísni pobočka Slovensko, Evanjelická diakonia, Slovenská katolícka charita a Slovenský červený kríž. Zástupcovia týchto organizácií budú spoločne rozhodovať o efektívnom a transparentnom využití darov.
 
Číslo zbierky : SVS-OVVS3-2010/017660 schválené 30.júna 2010-07-12