GALÉRIA STAVEBNÝCH DIEL V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009, REALIZOVANÝCH NA SLOVENSKU, UCHÁDZAJÚCICH SA O CENU VEREJNOSTI INTERNETOVÝM HLASOVANÍM

21 - Cesta I/18 km 466,850 – 474,62, Strečno – Dubná Skala

Odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Sanácia – stabilizácia a vybudovanie ochranných konštrukcií
Strečno – Dubná Skala

Hlavný projektant: BASLER & HOFMANN Slovakia, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Stavebník: Slovenská správa ciest
Stavebné náklady s DPH: 9,93 mil. €

O stavbe: Stavba je dôležitá pre bezpečnosť na dôležitom cestnom ťahu. Odstránil sa havarijný stav skalných stien a svahu nad cestou prekrytím stien oceľovou dvojzákrutovou sieťou, lokálne kotvenou do skalného masívu, vystuženou diagonálnymi a horizontálnymi oceľovými lanami. Súčasťou je aj  zárubný kotvený múr.

m2.sk on Facebook