Dôležité informácie

Bezpečnostná služba:
Bezpečnostná služba bude dbať na poriadok, slúžiť na ochranu návštevníkov festivalu. Bezpečnostní pracovníci sú oprávnení  pri vstupoch na festival kontrolovať náramky, vykonávať osobnú kontrolu na zamedzenie prenášania nepovolených predmetov do areálu festivalu. Žiadame všetkých návštevníkov, aby rešpektovali všetky kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby.

Návykové a omamné látky:
Do areálu je prísny zákaz vnášania, predávania a distribúcie návykových  a omamných látok. Pri zistení predaja, užívania alebo distribúcie bude návštevník vyvedený z areálu festivalu a predaný polícii!!!

Osobné dokumenty:
Na festival si nezabudnite zobrať OP, kartu poistenca, pršiplášť.

Fotografovanie:
Na festivale je prísne zakázané fotiť headlinerov festivalu. Návštevníci s fotoaparátom nebudú vpustení do areálu festivalu.

Zvukový a obrazový záznam:
Na festivale je prísne zakázané natáčať program a priestory festivalu. Návštevníci s kamerami nebudú vpustení do areálu festivalu.

Zakázané:
Na festival je prísne zakázané nosiť a konzumovať návykové látky, vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje, zbrane, sklenené fľaše, dáždniky, pyrotechnika.V rámci areálu festivalu  je prísne zakázané a zakladať oheň !!!

Prvá pomoc:
O zdravie a zdravotnú starostlivosť návštevníkov festivalu sa bude starať profesionálny tím lekárov a zdravotníkov počas celej doby trvania festivalu. V prípade ťažkých zranení budú pripravené záchranné vozidla rýchlej lekárskej pomoci. 

Hygienické zariadenia:

V areály festivalu budú  umiestnené  mobilné toalety v počte viac ako 70 ks. Umiestnenie hygienických zariadení bude zakreslene v mape areálu.

Parkovanie:
Parkovacie miesta pre návštevníkov budú viditeľné vyznačené,  navigácia parkoviská budú rozmiestnené  pri dopravných komunikáciách.  

Stanové mestečko:
Stanové mestečko sa nachádza cca 200 m od areálu festivalu.
 

Informácie k festivalu

Na festivale sú non-stop pristavené 2 sanitky záchrannej služby so zdravotníckym personálom. Okrem nich sú zriadené 2 zdravotnícke stany označené modrou hviezdou (jeden pri hlavnom pódiu a jeden pri vstupe do areálu). V zdravotníckych stanoch sú pre návštevníkov pripravené aj chladničky na odkladanie inzulínu a iných liekov, ktoré by mohli byť teplom znehodnotené. V prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici, ...) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.