Súťaž

Súťažná otázka znela:

Koľko rokov bude oslavovať tento rok animovaná postavička Mickey Mouse?

  1. 81
  2. 85
  3. 88

Správna odpoveď:

  1. 81

Výhercovia:

Rastislav Sarnecký, Prešov
Dáša Vernovská, Bratislava
Kristína Peričková, Sv.Jur
Daniel Balica, Bratislava
Veronika Zimanová, Pezinok
Viera Drahošová, Bratislava
Zita Bieliková, Stupava
Daniela Chovancová, Bratislava
Soňa Grmanková, Bratislava
Jozef Hraľovicová, Trnava

Všetkým výhercom gratulujeme!