História

Rok 2004: 38 900 návštevníkov

Rok 2005: 30 000 návštevníkov

Rok 2006: 67 000 návštevníkov

Rok 2007: 80 000 návštevníkov

Viac ako 80 % návštevníkov, zákazníkov a spotrebiteľov bolo vo veku od 18 do 40 rokov.


Vzhľadom na rastúci počet návštevníkov festivalu, Junifest založil lojalitný a vernostný program festivalu - 1. nezávislé združenie spotrebiteľov, ktorého cieľom je, stať sa najpočetnejším spotrebiteľským združením Slovenska, so zodpovedajúcim vplyvom na trh. V súčasnosti má 16.tis členov. Návštevníci festivalu, členovia združenia získajú výhody, ktorých dosah a rozsah nie je na trhu obvyklý.

Partneri festivalu nový trh, zákazníkov, klientov a spotrebiteľov. Junifest je príležitosť, exkluzivita, konkurenčná výhoda a väčší trhový podiel!