HLASOVANIE RESPONDENTOV VO 4. ROČNÍKU CENA VEREJNOSTI 2012 BOLO UKONČENĚ

Hlasovalo sa od 17. 09. 2012 do 14. 10. 2012. Víťazom súťaže sa stala stavba, ktorá 14.10. 2012 do 23.59 hod. získala najvyšší rating, teda s hodnotou blížiacou sa k číslu 5. Výsledné ratingy boli vyhlásené v rámci Gala večera STAVBA ROKA 2012, 15. novembra 2012 o 18:30 v bratislavskom Mestskom DPOH. Televízny záznam odvysielala STV 2 - 24. novembra o 20.00. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili hlasovania. 

 

Názov stavby rating celkový počet hlasov
03. Wellness Hotel Bystrá, Tále  5 10661
10. 90 boxových garáží a Café garáže, Partizánske 4.79860719 7938
01. Jezuitský kostol, Skalica 4.787314135 7082
16. Kaštieľ Appony a park v Oponiciach, Oponice 4.763786938 6970
04. REDUTA, Bratislava 4.643327687 5930
13. Športovo-spoločenské centrum  Tehelné pole I, Bratislava 4.643327687 6153
09. Sídlo GasOil engineering, a. s., Spišská Teplica 4.601919819 5554
08. Administratívna budova BSP, Bratislava 4.566158479 5171
07. Bytový dom, Bratislava 4.512516469 5189
20. Bussines Centre Košice II, Košice 4.456992283 4464

 

02. Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, Bratislava
novostavba
Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského

Autori architektonického riešenia:
Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
Ing. arch. Jaroslav Tkáč
Ing. arch. Rudolf Benček
Projektant architektonickej časti:
Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
Projektant - statika stavby:
Ing. Karol Bitterer
Hlavný zhotoviteľ:
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Jozef Pitlík
Stavebník:
Team Nový Dom s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. Zdeno Vlček
Ing. Peter Matúšek
Ing. arch. Ľubomír Hollý
Stavebné náklady bez DPH:
9,600 mil. €


Stavebný pozemok je situovaný v trojuholníku bratislavských ulíc Radlinského – Mýtna - Vazovova, poblíž Račianskeho mýta. Stavba zapadá do existujúcej urbanistickej štruktúry, dopĺňa ju a svojou dimenziou 7. nadzemných podlaží priaznivo reaguje na existujúcu  výškovú hladinu blokovej zástavby. Orientácia jednotlivých troch nadzemných stavieb smerom do ulice zabezpečuje uzavretie uličného bloku a zároveň poskytuje príjemné izolované prostredie vnútrobloku.  Všetky  optimálne využívajú denné osvetlenie a preslnenie obytnej plochy. Kvalitné plastové okná vytvárajú súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. V obytných častiach sú do plastových profilov osadené tepelnoizolačné trojsklá. Obvodové konštrukcie sú dostatočne zateplené.  Uličné budovy, v parteri perforované, uzatvárajú štruktúru Mýtnej ulice. Posledné podlažie je uskočené z dôvodu svetlo-technických požiadaviek. Z Radlinského ulice je  bytový dom. V  časti stavby na Mýtnej ulici je zmiešaná funkcia administratívy a bytového domu. Vnútroblok -  zelený centrálny dvor, prístupný z Mýtnej aj Radlinského ulice, orientovaný k bytovému domu umiestnenému v strednej časti pozemku. Vstup do podzemnej garáže je z oboch ulíc, z Mýtnej priamo a z Radlinského cez dvor, čím  sa vylúčila automobilová doprava z väčšej časti vnútrobloku, čím sa v ňom vytvára pokojná pešia zóna. Občianska vybavenosť v parteri zabezpečuje životaschopnosť územia a spĺňa mestotvornú funkciu. Tri objemovo približne rovnaké hmoty budov, ktoré sú nosnou časťou architektonického riešenia, sú umiestnené v okrajových častiach a centrálnej časti pozemku. Jednotlivé vstupy do budov, ako aj všetky objekty a park sú bezbariérové.   V bytovom komplexe je 177 jedno-  až štvorizbových bytov vrátane dvoch viacizbových a jeden ateliér. Podzemná hromadná garáž má 188 parkovacích miest,  z toho 8 pre imobilných – je pod tromi budovami a tvoria ju dve, resp. tri podzemné podlažia.
Polyfunkčné centrum Nová Mýtna je jedinečná práve svojou jednoduchosťou, čistotou foriem, ktorú zvýrazňuje biela farebnosť fasád, sadovými úpravami  a  zmyslom pre detail.