Výsledky súťaže

Súťažná otázka bola:

Aký názov mala Doba ľadová 2?

  1. A prestáva mrznúť
  2. A už sa oteplieva
  3. A chládok je fuč

Správna odpoveď:

        3. A chládok je fuč

Výhercovia:

Branislav Remeň, Zvolen
Zdenka Karasová,  Bratislava
Zuzana Gazdová,  Bratislava
Mária Šperková,  Podbrezová