Fórum

Tento priestor slúži všetkým, ktorí chcú niečo odkázať ostatným účasníkom workshopu, vyjadriť sa k programu, odkázať niečo organizačnému tímu, prípadne rozprúdiť nejakú veľmi zaujímavú diskusiu. Tešíme sa na všetky názory a ohlasy. Tak do toho!