CENA VEREJNOSTI 2011

17. ročník celoštátnej súťaže Stavba roka 2011 sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa  prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Je prestížnou prezentačnou súťažou realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“). V tomto roku vstúpila súťaž do 17. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. 11 vyhlasovateľov (pozri štatút ceny) ju vyhlasuje pre stavebné diela v kategóriách Budovy a  Inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie, obnovy).   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje podľa technickej dokumentácie a obhliadkou in situ 30 stavebných diel  s lokalitami po celom území Slovenska a udelí  trinásť cien a z nich hlavnú cenu titul Stavba roka 2011. 

ABF Slovakia dáva po tretí raz v 17-ročnej  histórii tejto súťaže   aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu, a to o CENU VEREJNOSTI 2011.  30 stavieb, vystavených na známom internetovom portáli zoznam.sk, sa uchádza   o našu priazeň v dňoch od  01. septembra  do 07. októbra 2011,  a to svojím architektonickým a urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera.   Na niekoho z nás zapôsobí fasáda – sklo, hliník či iný tradičný materiál -, na niekoho usporiadanie hmôt či ich prienikov,  na iného netradičná architektúra, resp. celospoločenský prínos stavby  pre našu obec, mesto, región či Slovensko z hľadiska hospodárskeho, ekologického, sociálneho, bývania, turistického ruchu či trvalo udržateľného rozvoja atď. Teda porotou sa počas internetového hlasovania stávame my občania.  

Bude opäť zaujímavé, ako dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži zastupuje porota a širokou porotou nás verejnosti... Aj keď verejnosť by nemala ovplyvňovať architekta v jeho tvorbe, ktorá  nie je voľnou umeleckou tvorbou, riadi sa zákonitosťami, ktoré by mal architekt rešpektovať, ale má prirodzené právo vyjadrovať sa, ako to je v rozvinutých zahraničných ekonomikách, napr., k využívaniu stavebných pozemkov a k  investičným zámerom ich vlastníkov (verejných i súkromných stavebníkov či developerov), aby ich nie vždy primerané ekonomické záujmy deformovali tvorivé ambície a kreativitu  architektov či prostredie, v ktorom žijeme – megalomanské stavby v historických častiach miest či v hustej mestskej zástavbe, či  v lesoparkoch ap. A k tomu je potreba rozhľadenosť nás širokej verejnosti aj v oblasti architektúry a staviteľstva, zvyšovanie nášho vedomostného potenciálu, a tým zákonite zvýšené sebavedomie pri petičných aktivitách, či zaujímaní stanoviska k územným plánom rozvoja obcí, miest a regiónov. Veď  stavebné dielo prinajmenej dve generácie priam bytostne vplýva na náš život, formuje ho a zveľaďuje a kultivuje nielen prostredie, krajinu, ale aj nás. A aj to je jednou z ambícií súťaže Stavba roka a Ceny verejnosti, zúčastňovať sa na tomto procese, nazvime, to „renesancie“ ducha, a tým aj kvality života nás občanov.  Súťaž Stavba roka a internetová anketa Cena verejnosti  prezentujú zaujímavé stavebné diela, realizované na Slovensku v ostatnom období, ale čo je nie menej dôležité,  zverejňujú, kto je za ich komplexnú kvalitu realizácie menovite zodpovedný, architektov, projektantov, zhotoviteľov (stavebné firmy), stavebníkov (investorov) či developerov.  Teda fyzické či právnické osoby, ktorým „certifikát“ kvality vystavuje už 17 ročníkov tejto súťaže porota, a to nielen tým oceneným. Už len tým, že sú tieto stavebné diela v súťaži Stavba roka, by mali spĺňať nároky komplexnej kvality.

Zriaďovateľ tejto Ceny a jej organizátor Združenie  ABF Slovakia vám želá, vážení respondenti, pri vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2011 na tomto internetovom portáli zoznam.sk  pekný zážitok pri ich prehliadke a vyslovuje presvedčenie, že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk  zaujímavých diel  postavených za ostatné obdobie na Slovensku, možno dokonca niekde blízko vášho bydliska... či vo vašej obci, meste,    vás zaujme natoľko, že im dáte tie najvyššie hodnotenia. O tom, ktoré z nich to bude, sa zverejní  19. októbra 2011 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2011 a odovzdávaní cien, aj so zverejnením vášho hlasovania, teda stavby s titulom CENA VEREJNOSTI 2011. Záznam odvysiela STV2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod. dňa 29. októbra 2011.  Históriu slávnostného odovzdávania týchto cien začala písať v roku 2009  prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.

 

Cenu verejnosti 2011 získava stavba s najvyšším percentuálnym ratingom.

Hlasovanie je ukončené .


Viac informácií ako stavať nájdete na www.akostavat.com

Výsledky internetového hlasovania cena verejnosti 2011:

 
Názov stavby
Rating
1. miesto
07. Multifunkčný komplex River Park, Bratislava
5,000
2. miesto
29. Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava
4,920
3. miesto
04. Obytný súbor Senec Gardens
4,880
4. miesto
02. Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
4,800
5. miesto
19. Hotel Zochova Chata****, Modra
4,760
6. miesto
08. Dom, ktorý dáva energiu pre život, energeticky sebestačný, trvalo udržateľný,
murovaný rodinný dom, postavený zo stavebného systému MGU, Piešťany
4,640
7. miesto
12. Terminál - Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
4,688
8. miesto
21. Rodinný dom, Bratislava
4,685
9. miesto
05. Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava
4,681
10. miesto
14.Rýchlostná komunikácia R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa
4,600

najhoršia Hlasujte: najlepšia
1 2 3 4 5
Rating: 4.64
20. Bytový komplex HLBOKÁ, Bratislava
rekonštrukcia a nadstavba národnej kultúrnej pamiatky, novostavba podzemných garáží a administratívnej budovy
Bratislava, Hlboká ul. 7

Autor architektonického riešenia:Ing. arch. Ľuboš Ďurček
Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektant architektonickej časti:Ing. arch. Ľuboš Ďurček
Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby:Ing. Ján AdamusHlavný zhotoviteľ:HORNEX, a. s. Hlavný stavbyvedúci:Ing. Štefan BaksaStavebník:Ing. Štefan BaksaDozorná činnosť:Gleeds ČR s. r. o.
o. z. Gleeds Slovensko
Mading s. r. o.
Investičné náklady s DPH:neuvádzajú saStavebné náklady s DPH:14,0 mil. €Lehota výstavby:08/2008 – 10/2010

V Bratislava je čoraz menej zachovaných stavieb v pôvodnej forme, ako je Hlboká, ktoré by ju takto reprezentovali. V porovnaní s ostatnými európskymi mestami sa jej pôvodný historický obraz nenávratne stráca. Je skôr výnimkou, keď je stavebník (investor) ochotný a schopný rešpektovať tvaroslovie historickej budovy a nevnášať do nej svoje prehnané predstavy a vlastné ambície. Stavebník tejto budovy stal sa pre ňu novodobým „mecenášom“, ktorý zachránil túto jedinečnú stavbu, národnú kultúrnu pamiatku, a vdýchol jej celkom nový život. Pre budúcich obyvateľov domu vytvoril jedinečný zážitok z bývania v historickej stavbe, ktorá po rekonštrukcii spĺňa tie najvyššie štandardy. Rekonštrukciou bývalej Ortopedickej kliniky na Hlbokej ulici bola v Bratislave zachránená jedinečná stavba s architektonickým výrazom pôvodnej historickej stavby. Nové funkčné využitie – bývanie, spolu so stavbou nad vinárňou BAKCHUS a spolu s podzemnou garážou - slúži ako polyfunkčný komplex s doplnkovou funkciou malej občianskej vybavenosti. V centrálnej časti parčíka na nádvorí tohto komplexu je osadená socha - rozkvitnutý lotosový kvet z bieleho Carrarského mramoru od Akad. sochára Bohuša Kubinského. V Bytovom komplexe je 27 troj- až päťizbových bytov s plochou 120–200 m2. Byty využívajú pôvodnú svetlosť priestorov, a to 3–3,5 m, sú nadštandardne vybavené - technologicky aj materiálovo. Riešenie samotných bytov a priestorov malej občianskej vybavenosti odráža moderné trendy, efektivitu a ekonómiu výstavby. Optimálne využíva primeranú dennú osvetlenosť a preslnenie obytnej plochy, konštrukčné výšky podlaží a požiadavky umožniť pekné výhľady na mesto prakticky z každého bytu. Dispozičné riešenie bytov zohľadňuje dennú a nočnú časť bytov a zabezpečuje príjemnú a vhodnú mikroklímu ochranou pred nadmerným prehrievaním priestorov slnečným žiarením. Občianska vybavenosť - Vináreň BAKCHUS, Japonská reštaurácia BENIHANA, CAFE-SHOP, reštaurácia vyššej triedy, relaxačné Beauty centrum a fitnes SPA. V budove sú tiež priestory na prenájom (kancelárie) a na komerčné využitie (predajne). V podzemnej garáži je 54 parkovacích miest a na vegetačnej streche garáže je park.