CENA VEREJNOSTI 2011

17. ročník celoštátnej súťaže Stavba roka 2011 sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa  prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Je prestížnou prezentačnou súťažou realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“). V tomto roku vstúpila súťaž do 17. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. 11 vyhlasovateľov (pozri štatút ceny) ju vyhlasuje pre stavebné diela v kategóriách Budovy a  Inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie, obnovy).   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje podľa technickej dokumentácie a obhliadkou in situ 30 stavebných diel  s lokalitami po celom území Slovenska a udelí  trinásť cien a z nich hlavnú cenu titul Stavba roka 2011. 

ABF Slovakia dáva po tretí raz v 17-ročnej  histórii tejto súťaže   aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu, a to o CENU VEREJNOSTI 2011.  30 stavieb, vystavených na známom internetovom portáli zoznam.sk, sa uchádza   o našu priazeň v dňoch od  01. septembra  do 07. októbra 2011,  a to svojím architektonickým a urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera.   Na niekoho z nás zapôsobí fasáda – sklo, hliník či iný tradičný materiál -, na niekoho usporiadanie hmôt či ich prienikov,  na iného netradičná architektúra, resp. celospoločenský prínos stavby  pre našu obec, mesto, región či Slovensko z hľadiska hospodárskeho, ekologického, sociálneho, bývania, turistického ruchu či trvalo udržateľného rozvoja atď. Teda porotou sa počas internetového hlasovania stávame my občania.  

Bude opäť zaujímavé, ako dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži zastupuje porota a širokou porotou nás verejnosti... Aj keď verejnosť by nemala ovplyvňovať architekta v jeho tvorbe, ktorá  nie je voľnou umeleckou tvorbou, riadi sa zákonitosťami, ktoré by mal architekt rešpektovať, ale má prirodzené právo vyjadrovať sa, ako to je v rozvinutých zahraničných ekonomikách, napr., k využívaniu stavebných pozemkov a k  investičným zámerom ich vlastníkov (verejných i súkromných stavebníkov či developerov), aby ich nie vždy primerané ekonomické záujmy deformovali tvorivé ambície a kreativitu  architektov či prostredie, v ktorom žijeme – megalomanské stavby v historických častiach miest či v hustej mestskej zástavbe, či  v lesoparkoch ap. A k tomu je potreba rozhľadenosť nás širokej verejnosti aj v oblasti architektúry a staviteľstva, zvyšovanie nášho vedomostného potenciálu, a tým zákonite zvýšené sebavedomie pri petičných aktivitách, či zaujímaní stanoviska k územným plánom rozvoja obcí, miest a regiónov. Veď  stavebné dielo prinajmenej dve generácie priam bytostne vplýva na náš život, formuje ho a zveľaďuje a kultivuje nielen prostredie, krajinu, ale aj nás. A aj to je jednou z ambícií súťaže Stavba roka a Ceny verejnosti, zúčastňovať sa na tomto procese, nazvime, to „renesancie“ ducha, a tým aj kvality života nás občanov.  Súťaž Stavba roka a internetová anketa Cena verejnosti  prezentujú zaujímavé stavebné diela, realizované na Slovensku v ostatnom období, ale čo je nie menej dôležité,  zverejňujú, kto je za ich komplexnú kvalitu realizácie menovite zodpovedný, architektov, projektantov, zhotoviteľov (stavebné firmy), stavebníkov (investorov) či developerov.  Teda fyzické či právnické osoby, ktorým „certifikát“ kvality vystavuje už 17 ročníkov tejto súťaže porota, a to nielen tým oceneným. Už len tým, že sú tieto stavebné diela v súťaži Stavba roka, by mali spĺňať nároky komplexnej kvality.

Zriaďovateľ tejto Ceny a jej organizátor Združenie  ABF Slovakia vám želá, vážení respondenti, pri vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2011 na tomto internetovom portáli zoznam.sk  pekný zážitok pri ich prehliadke a vyslovuje presvedčenie, že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk  zaujímavých diel  postavených za ostatné obdobie na Slovensku, možno dokonca niekde blízko vášho bydliska... či vo vašej obci, meste,    vás zaujme natoľko, že im dáte tie najvyššie hodnotenia. O tom, ktoré z nich to bude, sa zverejní  19. októbra 2011 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2011 a odovzdávaní cien, aj so zverejnením vášho hlasovania, teda stavby s titulom CENA VEREJNOSTI 2011. Záznam odvysiela STV2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod. dňa 29. októbra 2011.  Históriu slávnostného odovzdávania týchto cien začala písať v roku 2009  prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.

 

Cenu verejnosti 2011 získava stavba s najvyšším percentuálnym ratingom.

Hlasovanie je ukončené .


Viac informácií ako stavať nájdete na www.akostavat.com

Výsledky internetového hlasovania cena verejnosti 2011:

 
Názov stavby
Rating
1. miesto
07. Multifunkčný komplex River Park, Bratislava
5,000
2. miesto
29. Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava
4,920
3. miesto
04. Obytný súbor Senec Gardens
4,880
4. miesto
02. Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
4,800
5. miesto
19. Hotel Zochova Chata****, Modra
4,760
6. miesto
08. Dom, ktorý dáva energiu pre život, energeticky sebestačný, trvalo udržateľný,
murovaný rodinný dom, postavený zo stavebného systému MGU, Piešťany
4,640
7. miesto
12. Terminál - Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
4,688
8. miesto
21. Rodinný dom, Bratislava
4,685
9. miesto
05. Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava
4,681
10. miesto
14.Rýchlostná komunikácia R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa
4,600

najhoršia Hlasujte: najlepšia
1 2 3 4 5
Rating: 4.8
15. Plaváreň ŠTIAVNIČKY - krytá plaváreň Banská Bystrica
rekonštrukcia
Banská Bystrica

Autor architektonického riešenia:Ing. arch. Ján BaričProjektant architektonickej časti:Ing. arch. Ján BaričProjektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby:Ing. Vladimír MlynekHlavný zhotoviteľ:RANDA + R s. r. o.Hlavný stavbyvedúci:Marian ĎuriančíkStavebník:BPM s. r. o. Dozorná činnosť:Ing. Juraj Babjak
Jozef Uhrík
Investičné náklady s DPH:neuvádzajú saStavebné náklady s DPH:9,5 mil. €Lehota výstavby:05/2009 – 10/2010

Mestská plaváreň umiestnená v športovom areáli mesta na banskobystrických Štiavničkách Je predovšetkým športovým zariadením s množstvom návštevníkov venujúcim sa závodnému plávaniu, plávaniu v prospech zdravia a výučbe plávania detí. Celá stavba je bezbariérová, pričom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa dostávajú priamo do vody bazénu mobilnou elektrickou sedačkou a majú k dispozícii vlastnú šatňu s ležadlom. Všetky podlažia sú navzájom prepojené výťahom dimenzovaným aj pre vozičkárov. Podlahy a povrchy stien sú bezpečné, a stavebné konštrukcie vysoko odolné, keďže je to verejné zariadenie s vysokou návštevnosťou - cez 1000 až 1200 návštevníkov denne. Bazén je na Slovensku zatiaľ jediný a výnimočný v tom, že je celý z nekorodujúcej ocele, vybudovaný podľa predpisov medzinárodnej plaveckej asociácie FINA tak, aby sa tu mohli konať aj preteky Európskej plaveckej federácie – LEN. V tomto bazéne je možné zaplávať aj limity na olympijské hry v Londýne v r. 2012. Hlavný bazén má rozmery 50,02 x 23,24 x 1,1 – 2,1 m a po šírke má 8 plaveckých dráh. Na západnej strane je pod presklenou stenou nový vonkajší balkón na slnenie návštevníkov v letných mesiacoch. Na východnej strane sú popri bazéne priestory pre priame zázemie hlavného a rekreačných bazénov. Nad týmto zázemím hlavného bazéna je tribúna divákov. Nad celým priestorom 50 m bazéna je atypický podhľad s priechodzím podkrovím. Bazén je vybavený osvetlením s kvalitou pre športové prenosy, priestory sú ozvučené, a kontrolované kamerovým systémom. Na južnej strane v prístavbe plavárne sú rekreačné bazény - dojazdový bazén pre 73 metrový celoročný tobogan s efektmi, ktorý je celý v exteriéri. Je tu aj rekreačný sedací bazén s vodnými atrakciami – húpanie, vodné trysky na masáže spodnej a hornej časti tela, lavica so vzduchovými perličkami a trysky s padajúcou vodou na masáže chrbta. Pre najmenšie deti je plytký bazén s dennou výmenou vody, ktorý má kĺzačku pre najmenšie deti - vodné slniečko, bočné striekanie vody a pod. Všetky bazény majú vnútorné efektné LED osvetlenie. Rekreačné bazény sú z nekorodujúcej ocele zabezpečujúcej vysokú hygienu a zľahčenú čistiteľnosť bazénov.