Váš hlas bude započítaný max. do 10 minút.

Galéria súťažiacich

miska

Vek majiteľa vlasov:22Miesto fotenia:svadba