Váš hlas bude započítaný max. do 10 minút.

Galéria súťažiacich

Vrnivka

Vek majiteľa vlasov:29