Váš hlas bude započítaný max. do 10 minút.

Galéria súťažiacich

Gogocka

Vek majiteľa vlasov:8 rokovMiesto fotenia:Ludanice