Váš hlas bude započítaný max. do 10 minút.

Galéria súťažiacich

Ariola

Vek majiteľa vlasov:25Miesto fotenia:Tranva