Váš hlas bude započítaný max. do 10 minút.

Galéria súťažiacich

Ewyca

Vek majiteľa vlasov:19Miesto fotenia:ateliér,doma